Priser på din Dixen Pejseindsats

Da alle Dixen Pejse laves på bestilling/opmåling, gives der et fast tilbud på din pejs efter det første uforpligtende møde.

Priserne afhænger af pejsens design og størrelse, øvrige tilpasninger på murværk m.m. samt køreafstand.

Vejledende priser fra kr. 25.000,- for en frontpejs og kr. 40.000,- for en tunnelpejs.

Priserne er inklusiv opmåling og rådgivningsmøde i dit hjem, levering og montering, andet murarbejde samt moms. 

Send nogle billeder af din pejs/brændeovn/skorsten til post@dixenpejse.dk med din adresse, og du vil blive ringet op af Poul Dixen for vejledning og rådgivning. 

Forbehold:
Vi påtager os ikke noget ansvar for fejl og mangler vedrørende udført arbejde på eksisterende pejs og skorsten.